Cài game bằng file iso

Hướng dẫn thiết đặt game từ bỏ file ISO với ứng dụng UltraISO. Hầu không còn các tệp tin thiết lập game hiện thời đều phải có format *.ISO, bạn vẫn biết cài game với file ISO chưa?


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bước 10: Quay lại hành lang cửa số thiết đặt game, nhấn OK hoặc Continue nhằm tiếp tục. Làm lại tự bước 7 -> 10 nếu game có không ít hơn 2 tệp tin ISO.